Licencja dla użytkownika końcowego

Firmy chcące odsprzedawać programy PrestaCafe swoim klientom (resellerzy) działają na osobnych warunkach.

Zakupione oprogramowanie nie może być odsprzedawane.

Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące oprogramowania oraz wszelkich kopii oprogramowania stanowią własność firmy Blue Train Łukasz Kowalczyk. Nabywca nie może przypisywać sobie autorstwa zakupionego oprogramowania.

Nabywca może modyfikować zakupione oprogramowanie, ale nie może sprzedawać zmodyfikowanego oprogramowania.

Podstawowe oprogramowanie dostarczane jest w stanie "tak jak jest" ("as-is").

Niektóre produkty można nabyć z opcją wsparcia i aktualizacji. Wsparcie obejmuje pomoc przy instalacji i poprawki błędów, jednakże możliwe jest tylko w standardowych instalacjach Prestashop. W sklepach zmodyfikowanych wsparcie jest ograniczone.

Zwrot nabytego oprogramowania nie jest możliwy, aczkolwiek każde roszczenie będzie osobno rozpatrzone.

Prawidłowe działanie oprogramowania zapewniane jest tylko w standardowych, niemodyfikowanych instalacjach Prestashop i w niemodyfikowanych przeglądarkach internetowych.

Firma Blue Train Łukasz Kowalczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku używania sprzedawanego lub udostępnianego przez nią oprogramowania.