Oprogramowanie dostępne w sklepie jako pliki elektroniczne można bezpłatnie testować przez 14 dni, co nie zobowiązuje Klienta do późniejszego zakupu. Jeżeli jednak licencja na oprogramowanie zostanie nabyta, jej zwrot nie jest już możliwy, co wyjaśnia i motywuje punkt 3 rozdziału IV Regulaminu.