Po przejściu ze sklepu do strony PayU nie pojawiają się sposoby płatności, jak na zrzucie ekranu widocznym poniżej

Przyczyną jest użycie w konfiguracji modulu PayU parametrów POS, który został usunięty, np. po testach sklepu. Należy utworzyć nowy POS typu Checkout i podać jego parametry w konfiguracji modułu.

Podczas próby płatności, zamiast być przekierowanym do PayU, klient otrzymuje komunikat "Wystąpił błąd podczas komunikacji z PayU. Kliknij na przycisku poniżej, aby spróbować ponownie"

Należy przejść do logów sklepu (menu Parametry zaawansowane, podmenu Logi) i sprawdzić komunikaty, jakie zapisał tam moduł płatności. Możliwe jest wyświetlenie wyłącznie komunikatów pochodzących z modułu PayU - w tym celu należy w polu tekstowym pod kolumną "Wiadomość" wpisać "payu" i kliknąć na przycisku "Szukaj".

Jeżeli w logu znajduje się komunikat o treści "prestacafenewpayu: apiCreateOrder0: PayU API returned status 401, did you use a POS of type Payment?", oznacza to, że prawdopodobnie użyto POS-u typu Płatności. Moduł PayU obsługuje tylko POS-y typu Checkout.

Po zainstalowaniu modułu płatności na jednej stronie (One Page Checkout PS) ze strony www.presteamshop.com nie mogę zapłacić przez PayU.

Moduł One Page Checkout PS stosuje techniki AJAX w celu uniknięcia przeładowywania strony. Niestety, jest to niekompatybilne z wieloma modułami płatności, które muszą na przykład przekierować klienta do innej strony w celu przyjęcia płatności.

Aby moduł PayU zadziałał z One Page Checkout PS, należy w konfiguracji modułu One Page Checkout PS przejść do zakładki Płatności, a następnie Wyskakujące okienka i w oknie tekstowym Wyłącz opcję wyskakujących okienek dopisać moduł prestacafenewpayu.